March 2, 2024

Wanneer talent niet kan groeien: tips voor werknemer én manager

“Ik weet niet of ik voor dat bedrijf wil blijven werken. Die zijn zo traag en het werkt echt op mijn zenuwen.”

5 to do's voor de werknemer en de manager vind je onderaan de blog. Maar eerst even een context 😇.

Caroline is een van de vele volwassenen die botst met de grenzen binnen het bedrijf. Ze is na een dikke 10 jaar op een punt gekomen dat alles als een rem aanvoelt. Beeld je haar gerust in als iemand die bijzonder goed en snel kan zwemmen, maar dit met de handen geboeid moet doen en met een trainer die het niet wil of kan zien. Niet simpel en heel uitputtend voor Caroline.

Caroline is trouwens niet de enige. Net als andere sterke – i.c. de hoogbegaafde – profielen, wordt ze gekenmerkt door die ene rode draad: de vele grenzen waarbinnen ze moeten denken, werken, overleggen, ontwikkelen, delegeren, begeleiden, …. versmachten haar. Het gaat rechtstreeks in tegen haar natuurlijke drang om autonoom te werken, creatief te denken, de vrijheid te voelen ZELF iets te mogen bepalen, met een eigen idee af te komen, de eigen meerwaarde te laten spelen in de groep, ….

Een van de belangrijkste pijlers om talent te ontwikkelen is de ruimte krijgen om te mogen groeien. Dat vertaalt zich op verschillende manieren: de groep waarin je terecht komt, de materialen waarmee je mag werken, de procedures die moeten worden gevolgd en uiteraard de leiders.

Laat ik even inzoomen op de leider, doorgaans de manager.

Het takenpakket van de manager is zo overladen dat er weinig – soms nooit – echt tijd is om te luisteren naar wat de medewerker werkelijk zegt en de woorden, het plan, het idee, de suggestie, …eens goed te laten doordringen. Dat is ook geregeld lastig want de waan van de dag en alle verplichtingen geven amper ruimte.

De drukke agenda van de manager is nu eenmaal een feit. Geen kwaad woord daarover. Maar als het een oorzaak is om geen tijd meer te kunnen vrijmaken voor het plan, het idee, de suggestie van ons Caroline, dan is de manager binnen de kortste keren een sterk talent kwijt.

Bijzonder jammer, beste manager, want Caroline is heel veel waard.

Zij beschikt over een sterk tot hoogbegaafd profiel en stoort zich steeds vaker aan het terugkerend gegeven dat ze niet wordt gehoord en niet naar haar ideeën wordt geluisterd. Niet omdat ZIJ dat zegt, maar omdat ze werkelijk IETS te zeggen heeft dat een impact heeft. Zijn er wel nog “5 minuutjes” dan worden de aangereikte oplossingen al gauw weggewuifd want

-“Sorry, dit gaat niet lukken. Te moeilijk.” (grens van de beschikbare middelen)

-“Je kijkt te ver vooruit. Dat zal zo’n vaart niet lopen.” (grens van inzicht van de collega’s/manager)

-“Je hebt niet veel te zeggen want je hebt er het mandaat niet voor.” (grens van de hiërarchie)

-“Hou je team een beetje in; door jullie werk zet je de andere managers en collega’s onder druk.”(grens van de andere groep)

-“Je kan nog geenpromotie maken. Je moet minstens 12 maanden deze functie uitoefenen.” (grens van de structuur)

Caroline begint er stilaan de brui aan te geven. “Als ze het hier niet willen zien, dan wel ergens anders.”  

Niet per se, beste Caroline, want je zit mogelijk op een heel goede plek.

Dit ‘conflict’ kan maar door twee mensen worden opgelost:  door Caroline én haar manager.

Ze hebben dus elk een eigen to do-lijstje om dit ‘conflict’ in orde te krijgen. Hier gaan we!

To do voor de manager

✔️ Maak minstens een halfuur de tijd vrij om het gesprek met Caroline aan te gaan.

✔️ Laat Caroline vertellen over haar ideeën en luister aandachtig (want haar ideeën bevatten goud).

✔️ Onderbreek haar niet en trek geen bedenkelijke gezichten (volg desnoods een cursus over hoe je dat moet doen).

✔️ Bij onduidelijkheden: stel constructieve vragen (wat is het doel, wat kan het team/het bedrijf ermee bereiken, wat is ervoor nodig, wie kan worden ingezet, wat is haalbaar op korte termijn, hoeveel gaat dit mogelijk kosten … kwestie van ook jouw huiswerk achteraf te kunnen maken).

✔️ Denk actief en constructief mee.

✔️ Laat eigen ideeën en vaste regels even op de achtergrond (een moeilijke, I know, maar héél essentieel).

✔️ Begrijp je iets niet, so be it. Caroline hecht veel meer waarde aan iemand die haar denk- en werkruimte geeft.

 Ook Caroline heeft werk. Dit is haar to do:

✔️ Teken eerst uit wat je wil gaan zeggen. De meeste hoogbegaafden denken in beelden en hebben een goed ontwikkeld associatief denkvermogen. Dat betekent dat je voor de omgeving die luistert, vaak van het ene naar het andere lijkt te springen. Omdat deze sprongen voor de anderen niet altijd helder zijn, teken je dus best eerst uit wat je precies bedoelt. Het is meteen een leidraad waarop je aantekeningen kan maken.

✔️ De vorige tip vraagt tijd en ook geduld. Sluit je dus even af en duik enkele dagen voordien helemaal in de oefening. Geef ook aan alle stappen in je verhaal concrete woorden of doelen en noteer deze. Zo heb je een houvast als je je uitleg wil geven.

✔️ Als je manager een vraag stelt, is dit constructief bedoeld (zeker als het een manager is die deze blog heeft gelezen en met de bovenstaande tips rekening houdt 😉).

✔️ Anderzijds ziet de manager mogelijk niet meteen het nut van jouw oplossing of aanpak in. Zie een eerste afwijzing niet als een definitieve ‘nee’ en vraag naar een opvolggesprek binnen bijv. een maand. Zo weet je manager dat je het echt meent, heb jij de tijd om met de eerste feedback aan de slag te gaan – net zoals je manager dat kan doen - en kunnen jullie samen op een later tijdstip een inhoudelijk sterker gesprek voeren.

✔️ Pas als je dit minstens 10 keer zo hebt toegepast en het werkt dan nog niet, kan je uitkijken naar een andere job. Of een andere manager. Hij of zij is je energie dan niet waard.

Meer is er niet nodig.

Dus, wanneer plan je dat halfuurtje in?