September 15, 2022

Vlaamse overheid laat jongeren makkelijker versnellen op school

Eind augustus werd door de Vlaamse overheid beslist om aan de leernoden van cognitief sterk functionerende kinderen en jongeren tegemoet te komen. Het zijn de eerste stappen en er is nog best veel werk. We blijven echter zeer positief over deze eerste aanzet en hopen dat de volgende stappen nu gauw zullen volgen.

Wat is er dan precies beslist?

1) Versnellen in het secundair onderwijs wordt eenvoudiger: je kan dus makkelijker een leerjaar overslaan.

2) Vrijstellingen kunnen worden toegekend voor vakken waarvan de doelstellingen behaald zijn: ben je dus sneller klaar met een vak, dan kan dit vak voor het schooljaar als afgerond worden beschouwd.

3) Studiebekrachtigingen kunnen worden toegekend voor het einde van het schooljaar: je kan dus eerder dan 30 juni je attest behalen.

4) De minimumleeftijd voor de start in het secundair onderwijs verdwijnt.

Dit zijn een handvol eerste, maar zeer belangrijke stappen. De concrete implementatie en hoe dit praktisch opgevolgd wordt, ligt nu op de tafel. Het zal dus nog niet allemaal als vanzelf verlopen, maar er bestaat nu een wettelijk kader waarbinnen elke school en de ouders beslissingenkunnen nemen.  Meer informatie vind je op de site van de Vlaamse Overheid.